: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

SFO

Sfoén er et tilbud for børn fra børnehaveklasse til 3. klasse. Børn i 4. klasse kan dog fortsat være i SFO’en efter skoletid, såfremt pladsforholdene tillader det.

Eftermiddagsrytmen

Børnene leger udendørs den første times tid på skolens store legeplads, som p.t. gennemgår en større renovering.

På vores legeplads har vi gynger, sandkasse, svævebane (kommer snart), herlige jordbakker og en dejlig bålplads, som af og til bliver brugt, når vejret tillader det!

Der er flotte borde med bænke, så eftermiddagsmaden kan fortæres udendørs i godt vejr. I mindre godt vejr kan børnene stadig opholde sig udendørs under vores overbyggede areal

De indendørs aktiviteter foregår i en stille og rolig atmosfære – de vilde lege bliver henvist til de udendørs faciliteter.

Om eftermiddagen serveres økologisk brød – oftest fra bageriet Ideon, samt et stykke gulerod/æble.

Vi har en holdning til kosten i SFO’en og undgår helst sukker. Der vil dog enkelte gange i løbet af året blive bagt en kage eller andet sødt.

Daglig åbningstid

– er mellem 12.30 og 16.30. Det er efter aftale muligt at elever fra SFO’en kan møde kl. 7.00, hvor der er voksent opsyn indtil skoledagen begynder.

Ferie

SFO’en følger skolens ferieplan – dog er der heldagspasning fra 1.august indtil skolestart, hvor også de nye børnehaveklassebørn er velkomne. Der er lukket mellem jul og nytår, Grundlovsdag samt fredag efter Kr.Himmelfartsdag.

I efterårsferien (uge 42) samt i vinterferien (uge 8)  kan der aftales heldagspasning. Det koster 70 kr. pr. dag, som betales forud.

Indmeldelsesblanket til SFO’en