: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Hvordan gør vi

Helhedssyn

Vi arbejder med det hele menneske.

Hovedet: At skrive og illustrere, at læse og opleve andres perspektiv, at forstå og kunne regne på hvordan verden hænger sammen, at tænke over og debattere samfundsforhold.

Hænderne: Vi tegner og maler med afstemte farver, strikker, fletter, former, bygger, snedkererer, murer og arbejder med træ, velduftende bivoks og uld.

Kroppen: Vi tænker kroppen ind i vores aktiviteter og underviser ud over legegymnastik og idræt i bevægelseskunsten eurytmi, hvor vi styrker børnenes muligheder for at udtrykke sig gennem koordination og rytme.

Følelserne: Vi starter i eventyrfortællingernes og myternes verden hvor fantasien næres og stærke billeder giver et rigt indre liv, og arbejder os op gennem historien og stifter bekendskab med litteratur som arbejder med de ting der er relevante for børnene i forhold til deres livsudvikling.

Vores mål er at nå hele vejen rundt om vores børn og skabe en balance mellem tankemæssig indlæring, kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

Et personligt forhold til at lære

I den måde vi arbejder på, bruger vi som hovedregel ikke færdigproducerede lærebøger. I stedet skriver og illustrerer vores børn deres egne arbejdsbøger som indeholder essensen af hvad de har oplevet. Det giver dem et personligt forhold deres faglige viden, og de opøver gennem arbejdet en arbejdsstil og disciplin som kommer dem til nytte senere i livet. De lærer at lytte aktivt og holde fast ved sammenhængen og vigtige enkeltinformationer, og de lærer selvstændigt at formidle et stort og svært stof.

Med andre ord lærer de ikke kun, de lærer også at lære.

Periode-undervisning

Hver dag starter med hovedfag. Alle hovedfag gennemarbejdes i intensive perioder af 3-5 uger afhængigt af klassetrin, sådan at der er ro til at fordybe sig. Tidspunktet for hovedfag er altid de 2 første timer på dagen, hvor tankevirksomheden er allerbedst. Dansk og matematik, geografi, historie, biologi, kemi, fysik læses som hovedfag.

Dernæst ligger sprogfag og andre fag som kræver regelmæssig øvelse og sidst på skoledagen kommer de kunstneriske og håndværksmæssige fag.

I de ældste klasser er der også periodeundervisning sidst på dagen, f.eks. i håndværksfag.

Efter skole har vi en hyggelig skolefritidsordning op til 3./4. klasse med eftermiddagsmad.

Vi følger årets gang med årstidsrelaterede fejringer som alle hjælper med til, deriblandt julebasaren som er en festlig markedsdag for børn og voksne.

Sprog

Kommunikation er en grundsten i det moderne samfund, og handler om at kunne udtrykke sig, men mindst lige så vigtigt at kunne lytte og forstå – at kunne sætte sig i en andens sted.

Fremmedsprog giver et indblik i andre kulturer og et perspektiv på hvordan modersmålet fungerer. Sprogtoner er ikke ens.

Vi starter med engelsk og tysk i 1. klasse, bl.a. med rim og sanglege, for at øve børnene i at lægge mærke til nuancerne i sprogtone. Senere bygger vi på med grammatik og mere tankemæssig undervisning.

Naturvidenskab

For os er matematik og naturvidenskab ikke et spørgsmål om at løse opgaver og huske formler, men først og fremmest et spørgsmål om nysgerrighed og om at forstå verden. Der er en grund til at det hedder naturvidenskab.

F.eks. skal et begreb som pi skal opleves gennem praktiske øvelser, ikke som abstrakt teori. Ellers går det hen over hovedet og ikke ind som intuition. Når vi starter i den ende, ser vores børn på egen hånd et formål og bevæger sig sikkert og med begejstring i stedet for tøvende.

Arbejdet i matematikkens verden giver ro og eftertanke. Her kan vi udforske løsninger der kan efterprøves. Og vi finder også skønhed og elegance.

Musikudøvelse

Vi synger, og alle spiller fra 1. klasse på fløjte, først pentaton, så sopranfløjte, og omkring 4./5. klasse violin. Ikke fordi det er let, men netop fordi det kræver noget – fysisk og mentalt. Man skal lytte, efter sig selv og andre.

Samtidig skaber musikken en helt særlig umiddelbar kontakt til følelseslivet, som vi nok alle ved. Og aktiverer også dele af kroppen vi ellers har sværere ved at nå.

Tegne og male

Vi underviser i at male og tegne fra 0. klasse. Når vi maler, så får man guldnøglen og så skal man være stille. Det er en alvorlig sag! I de yngste klasser handler det om farver og farvenuancer og om at turde at fylde papiret ud. Vi vælger materialer med omhu, så resultatet også fra en 6-årigs hånd er æstetisk.

Når vi starter fra grunden, kan alle være med. Det gradvis og organisk at arbejde på et motiv på et papir er noget umiddelbart, men samtidig et arbejde der giver ro, og øver ihærdighed og opmærksomhed.

Optræde

Vi arbejder hvert år med skuespil, og optræder både med det, med eurytmi og musik, for de andre børn og for forældre. Fællesskabet omkring det at stille sig op og fremføre noget man har øvet sig på er en vigtig oplevelse.

Selvstændige projekter

Efterhånden som børnene modnes bygger vi op med selvstændige projekter. Det kulminerer med årsopgaven hvor eleverne hver især vælger et emne og over en længere periode på egen hånd skal lave både en praktisk og teoretisk del. Resultatet præsenteres for forældre og de andre elever på en udstilling – og tag ikke fejl, det er de andre elever, ligemænd, der holdes øje med når der præsenteres.

For at illustrere nytten kan vi måske skæve over til det nærliggende Aalborg Universitet hvor det mangeårige fokus på projektarbejde har sendt det unge universitet til tops på ingeniørområdet i internationale undersøgelser, også over en gammel velpolstret institution som Cambridge i England.

Rejser

I de større klasser tager vi ud sammen og oplever verden, f.eks. en uge i landbrugspraktik hvor vi oplever hvordan maden kommer til i et moderne samfund. Eller en uge i København hvor vi oplever noget af det skønne sammen i klassen.

Flere spørgsmål?

Vi har samlet svar på de mest almindelige spørgsmål om at gå på skolen.

Men nøjes ikke kun med at læse om os, kom og oplev skolen og tal med os! Husk at steinerpædagogik skal opleves.