: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Samarbejdspartnere

Sundhedspleje
Sundhedsområdet for børn og unge i Aalborg kommune tilbyder skolebørn:

http://www.aalborgkommune.dk/Borger/sundhed-og-forebyggelse/boern-og-unge/Sundhedspleje/Skoleboern/Sider/Skoleboern.aspx

Sundhedsplejerske
Jette Højbak Hansen
Mobil: 25 20 09 60
Mail:  jhha-fb@aalborg.dk

Børn og Unge-lægen
Vibeke Holsteen er tilknyttet skolen og kan kontaktes via skolesundhedsplejersken.

Dansk Friskoleforenings
https://www.friskoler.dk/

De Frie Grundskoler på Facebook http://www.facebook.com/defriegrundskoler?fref=ts

Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR)

Hvis det fra skolens side skønnes, at en elev har
behov for særlig støtte i sin udvikling eller på det faglige plan, kontaktespædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) efter forudgående samtale med forældrene. En skolepsykolog fra PPR vurderer i samarbejde med skolen elevens stærke og svage sider og indstiller til de bevilgende myndigheder om særlig støtte i form af specialundervisning. Specialundervisning er enetimer eller
holdtimer, hvor læreren kan yde særlig hjælp omkring den enkelte elevs specifikke behov og derigennem støtte barnets videre udvikling.

UU vejledere

Skolens UU-vejleder er:

Mie Høstrup
Vejleder
Tlf. 9931 4549 / 2520 4549
MIH-skole@aalborg.dk

Skolens UU-ansvarlige er : Vita Jessen 98 15 74 44

Tandpleje
Aalborg kommunes tandpleje tilbyder behandling på den
tandklinik, der ligger i hjemmets skoledistrikt, men det er muligt at vælge en
anden, f. eks. Tornhøjskolens skoletandlæge, hvis man ønsker det.

Oplysning om hvor tandklinikkerne ligger kan fås ved
henvendelse til Aalborg kommunes tandpleje, tlf. 9931 7680.


Kommunens tandpleje
tel.:99 31 76 80

Sundhedsplejerske
Jette Højbak Hansen
tel.: 25 20 09 60

Skolepsykolog
Eva Grønager Jørgensen  (PPR)
tel.:99 31 61 40

Talepædagog
Lena Haugaard Thy  
tel.: 99 31 61 29