: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Indskrivning og økonomi

Indskrivning
Overvejer du at indskrive dit barn på skolen, kan du kontakte skolen på tlf. 98 15 74 44 , eller skriv en e-mail på info@oestskolen.dk, så vil du blive indbudt til en samtale med en lærer og til en rundvisning på skolen.

Skolepenge
Skolepenge pr. 1. august 2016 er månedligt i 11 mdr.  (juli betalingsfri):

Første barn1.490 kr
Andet barn  855 kr
Tredje barn – og efterfølgende børngratis
Indmeldelsesgebyr1.490 kr

Skolepengene betales månedsvis forud.
Tilmelding til Betalingsservice  (Debitorgruppenr. er: 00001) Se kundenummer på girokortet/eller ring til kontoret.


Sfo
Der er Sfo for børnehaveklasse – 3. klasses elever i tidsrummet 7.00 – 8.00 og 12.30-16.30

Pasning 7.00-16.30 i efterårsferien, vinterferien, 3 dage i påskeferien samt fra 1. august (OBS: Efter nærmere aftale med personalet).

SFO koster månedligt for hvert barn:

Daglig pasning 12.30 – 15.00575,- kr.
Daglig pasning 12.30 – 16.00695,- kr.
Daglig pasning 12.30 – 16.30830,- kr.
Pasning i ferien koster yderligere: 70,- kr./dag

Vedr. indmeldelse til SFO :
Kontakt skolen på 98 15 74 44 eller mail: kontor@kontor.dk