: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Pressemeddelelse vedr. Børnehaven Morgenfruen

Torsdag den 12. maj, 2022

PRESSEMEDDELELSE

Østskolen – Waldorfskolen i Aalborg,

Tornhøjvej 14

9220 Aalborg Øst

Aalborg Kommunes afsnit for Tilsyn og Privat Pasning har den 10. maj 2022 valgt at tilbagekalde Østskolen – Waldorfskolen i Aalborgs godkendelse til at drive vuggestue og børnehave. Der er tale om udebørnehaven Morgenfruen.

Afgørelsen er truffet i henhold til dagtilbudslovens paragraf 20, stk. 3. og gælder fra og med mandag den 16. maj 2022.

Skolebestyrelsen er i fuld gang med få fuldt overblik over situationen og ønsker derfor arbejdsro. Vores fokus er på at håndtere situationen og tage hånd om de implicerede familier og ansatte.

Skolebestyrelsen vil komme med en uddybende udtalelse i uge 22 og kan ikke udtale os til pressen i den mellemliggende periode, idet vi henviser til vores tavshedspligt.

Skolebestyrelsen

Østskolen – Waldorfskolen i Aalborg