: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem personer, heraf 3 forældrevalgte. Bestyrelsen har det økonomiske og administrative ansvar, og ansvaret for at skolen drives økonomisk forsvarligt.

Bestyrelsesmedlemmer 2022

  • Kristoffer Rishøj, Formand (Forældrevalgt)
  • Nanna Tribler, Næstformand (Forældrevalgt)
  • Henrik Beske, Sekretær (Forældrevalgt)
  • Ole Laursen (Forældrevalgt)
  • Lisbet Jensen (Udpeget af Antroposofisk Selskab)

Henvendelse til skolens bestyrelse kan ske via skolens kontor:
tlf. nr.: 98 15 74 44 eller mail: kontor@oestskolen.dk