: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Vores fokus

Skole for børnenes skyld

Vores fokus er på:

Selvudfoldelse: Vi arbejder med at skrive, illustrere, bygge, undersøge og andre aktiviteter hvor man selv skaber noget. Det giver lyst til at arbejde med tingene, holde ved, udforske sine evner, dyrke sin nysgerrighed. Kort sagt giver det lyst til at lære – samtidig med at man udvikler sit selv. Vores mål er at hvert barn bliver den bedste udgave af sig selv. Ikke af os eller af sine forældre, men af sig selv.

Ro: Der skal ro til at fordybe sig – i litteratur, matematik, naturvidenskab, sprog, og rum til at udvikle kroppens færdigheder i arbejde med naturmaterialer, musikudøvelse, bevægelse. Ellers udvikler vores børn sig ikke til deres fulde potentiale som helstøbte og afbalancerede mennesker.

Medmenneskelighed: Der er så mange i verden som har noget at byde på. Et selvoptaget menneske er et fattigt menneske. Vi må lære at lytte og deltage positivt i fællesskaber, at modtage og give hjælp. Mennesket er grundlæggende socialt, og det at øve sig på positive sociale færdigheder er en vigtig del af grundlaget for trivslen både på skolen og i livet efter.

Helhedssyn

For os er hvert barn unikt. Det står ikke kun foran os som det er med styrker, svagheder og særheder, men også som alt det som det skal blive til og udrette i verden. Det må vi have respekt for.

Vores opgave er at opdage hvert barns indre ild og styrke den, og lade den ild vise vejen frem til voksenlivet. Vores struktur er præget af:

Meningsfulde aktiviteter: Vi tænker nøje igennem hvad vi vil med vores miljø og aktiviteter. Det skal give mening i situationen med de specifikke børn, ellers må vi tilpasse. Vi gør ikke noget bare fordi – fordi sådan gør man, eller fordi det lige er oppe i tiden, eller… For den hurtigste måde at tabe lysten til at gøre noget er hvis det føles meningsløst. Børnenes indre motivation er essentiel for vores arbejde.

Hensyn til den gradvise modning: Børn er ikke voksne endnu, og det er altså vigtigt at vi møder dem hvor de er med de behov som de er udstyret med. F.eks. kan man jo se på de mindste børn at de trives ved og har glæde af at røre sig og opleve verden gennem deres krop, så vi starter med at fingerstrikke, modellere, arbejde med træ, tegne og skrive bogstaver, tælle og hovedregning… Altsammen for at øve koncentration, gåpåmod, vedholdenhed – at lære at arbejde selv med tingene. Gradvis sætter vi så senere ind med læsning og mere intellektuelle øvelser efterhånden som de modnes, og opdager at det kommer hurtigt fordi de står på et solidt fundament.

Korte skoledage: Samme lærer har som regel hver klasse hele skoledagen, kommer virkelig til at lære børnene at kende og kan arbejde effektivt med flere ting samtidigt. Vi kan sagtens regne og røre os på samme tid, eller klippe og lime og lære om geometri. Eller kombinere litteratur med arbejdet med menneskelige værdier, eller geografi med historie. På den måde kan vi have en kortere skoledag.

Inspirerende omgivelser: Omgivelserne betyder meget for hvordan vi har det. Derfor har vi ikke asfalteret det hele. Vores bygninger er inspireret af naturens former i stedet for at være firkantede, og vores “skolegård” er en stor grøn have med blomster og træer som de mindste bygger huler i.

Små klasser: Klasserne er små, typisk mellem 10-16 elever – vi har et loft på hvor mange vi vil have i hver klasse. Så er der plads til alle og mulighed for at tilgodese hvert barns behov. Og vi er tæt på hvert barn og kan hjælpe hvis der skulle ske noget. Det er nogle gange hårdt at vokse op.

Ingen karakterer eller eksamen: Vi giver råd og stiller krav ud fra en individuel vurdering, som vi sammenfatter i vidnesbyrd. For os giver det ikke mening at uddele karakterer – det er for fattig en beskrivelse, og det at karakterer er absolutte er også uheldigt. Vi risikerer børnene måske dømmer sig selv eller hinanden ude? De er jo alle forskellige, på mange flere måder end man kan beskrive med et tal. Målet med vores observationer og vurderinger er at hjælpe hvert barn, ikke at hæmme det.

Trivsel: Vores skole er præget af tolerance. Eleverne er fri til at være dem selv. Vi oplever ikke moderæs og har et godt sammenhold og en fri, tryg samtale, også klasserne imellem.

Noget jeg synes er særligt ved denne skole er hvor god en stemning der er – eleverne er omsorgsfulde og hjælper hinanden.

– Uvildig tilsynsførende om sin oplevelse af skolen

Vores mål er frie mennesker

Hvad er det værd at være et voksent menneske hvis ikke man har lært at bruge både krop og hoved og er blevet fortrolig med sig selv og med at omgås andre? Hvordan kan man så siges at være fri?

Modtag barnet med ærefrygt
Opdrag det i kærlighed
lad det gå i frihed

– Rudolf Steiner

Læs hvad forældre og børn siger om os.