: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Modtag barnet med ærefrygt.

Opdrag det i kærlighed.

Lad det gå i frihed.

– Rudolf Steiner


Velkommen i Waldorfskolen i Aalborg, som er en selvejende institution, der virker under lov om Frie Grundskoler.

Vi ønsker at samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om hele skolens virke, hvor ligeværdig medleven af såvel børn som voksne tilsammen skaber et fællesskab, som er større end summen af de enkelte dele. 

Det, at hver enkelt oplever at være en del af et sådant fællesskab, er et centralt mål for, at skolen kan leve op til sit formål, og skolen bestræber sig på i sit virke og sin dagligdag at skabe mulighed for, at alle i frihed og ligeværdighed kan blive en del af denne erfaring.