: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Indmeldelse

Hvis du overvejer at indskrive dit barn på skolen, så kontakt os, og så tager vi en snak om det. Det er helt uforpligtende. Vi indbyder gerne til en samtale og rundvisning på skolen.

Selve indmeldelsen foregår ved at du afleverer en indmeldelsesseddel. Fra 0.-4. har vi desuden en skolefritidsordning som du kan tilmelde dit barn til.

Indmeldelsen koster et indmeldelsesgebyr.

Ved optagelse af en ny elev skal der underskrives en tilladelse til, at skolen kan indhente alle papirer, der måtte findes om barnet hos PPR og den tidligere skole.

Velkommen til!