: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Organisation

Skolen er en selvejende institution. Ingen enkeltpersoner, virksomheder eller andre har ejerandele i skolen eller hæfter for skolens gæld. Skolen modtager tilskud fra staten på ca. 3/4 af de gennemsnitlige udgifter i folkeskolen. Resten af driften dækkes af forælderbetaling.

Skolen ledes af en valgt bestyrelse i samarbejde med lærerkollegiet og skolelederen. Skolen lægger vægt på selvforvaltning så de mennesker der driver skolen, også påtager sig et ansvar.

Skoleleder

Skolens leder står for den daglige drift og har ansvaret for personaleledelse og administration.

Lærerkollegiet

Pædagogiske spørgsmål som vedrører hele skolen, behandles af alle lærerne der mødes til konference hver torsdag eftermiddag. Ud over praktiske spørgsmål og faglig sparring er det også her der sker udviklingsarbejde i form af litteraturlæsning, seminarer og gensidig inspiration.

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse tager sig af spørgsmål som økonomi, ansættelse/afskedigelse i samarbejde med skoleleder og lærerkollegiet, organisering af forældrearbejde, PR m.m.

Se den nuværende bestyrelse.

Støtteforening

Igennem mange år har “Kulturforeningen af 22-5-84″ været skolens støtteforening. Forældre, tidligere forældre og øvrige venner af skolen kan være medlemmer. Foreningen er hvilende pt. Kulturforeningen skal ledes af en bestyrelse, som er valgt af foreningens generalforsamling. Kulturforeningen stod tidligere for bl.a. gennemførelsen af skolens årlige julebasar og andre arrangementer og stod desuden i skolens opbygningsår for opførelse af skolens bygninger. Siden 2001 er alle bygninger overdraget til skolen selv.

Interesseorganisationer

Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening og Steinerskolerne i Danmark.