: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Priser

Skolepenge er månedligt i 11 måneder (juli er betalingsfri):

Første barn1.490 kr
Andet barn  855 kr
Tredje barn – og efterfølgende børngratis
Indmeldelsesgebyr1.490 kr

Skolepengene betales månedsvis forud. Betalingerne tilmeldes normalt til Betalingsservice. Oplysningerne fremgår af opkrævningerne, ellers spørg kontoret.


Skolefritidsordningen koster månedligt for hvert barn:

Daglig pasning 12.30 – 15.00575,- kr.
Daglig pasning 12.30 – 16.00695,- kr.
Daglig pasning 12.30 – 16.30830,- kr.
Pasning i ferien koster yderligere: 70,- kr./dag