: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Priser

Skolepenge er månedligt i 11 måneder (juli er betalingsfri):

Første barn1.550 kr
Andet barn  900 kr
Tredje barn525 kr
Fjerde barn – og efterfølgende børngratis
Indmeldelsesgebyr1.550 kr

Skolepengene betales månedsvis forud.

Betalingerne skal tilmeldes til Betalingsservice i forbindelse med første opkrævning for at lette skolens arbejdsgang. Tilmeldingsoplysningerne fremgår af opkrævningerne, ellers spørg kontoret. Ved anden betalingsform end Betalingsservice opkræves et administrationsgebyr på 50 kr.


Skolefritidsordningen koster månedligt for hvert barn:

Daglig pasning (5 dage om ugen) 12.30 – 16.00700,- kr.
Daglig pasning (højst 2 dage om ugen) 12.30 – 16.00300,- kr.
Pasning i ferier koster yderligere70,- kr./dag