: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen, herunder ansvaret for, at skolen drives økonomisk forsvarligt, og mødes som regel ca. en gang om måneden.

Bestyrelsen består af fem personer samt to suppleanter der som regel deltager løbende i arbejdet. Herudover deltager skoleleder samt en repræsentant fra lærerkollegiet i bestyrelsesmøderne.

De forældrevalgte medlemmer og suppleanter vælges på skolens årlige generalforsamling for to år ad gangen. To bestyrelsesmedlemmer kan være udpeget af henholdsvis Kulturforeningen og Antroposofisk Selskab.

Bestyrelsesmedlemmer 2024

  • Kristoffer Rishøj, Formand (Forældrevalgt)
  • Ole Laursen, Næstformand (Forældrevalgt)
  • Henrik Beske, Sekretær (Forældrevalgt)
  • Asker Groth Rasmussen, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
  • Ann-Dorte Gaarsted, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)

Henvendelse til skolens bestyrelse kan ske via mail på bestyrelsesformand@aalborgsteinerskole.dk .