: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 : kontor@oestskolen.dk Sociale medier:

Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen, herunder ansvaret for, at skolen drives økonomisk forsvarligt, og mødes som regel ca. en gang om måneden.

Bestyrelsen består af fem personer samt to suppleanter der som regel deltager løbende i arbejdet. Herudover deltager skoleleder samt en repræsentant fra lærerkollegiet i bestyrelsesmøderne.

De forældrevalgte medlemmer og suppleanter vælges på skolens årlige generalforsamling for to år ad gangen. To bestyrelsesmedlemmer er udpeget af henholdsvis skolens Kulturforening (hvis den er aktiv) og Antroposofisk Selskab.

Bestyrelsesmedlemmer 2022

  • Kristoffer Rishøj, Formand (Forældrevalgt)
  • Nanna Tribler, Næstformand (Forældrevalgt)
  • Henrik Beske, Sekretær (Forældrevalgt)
  • Ole Laursen (Forældrevalgt)
  • Lisbet Jensen (Udpeget af Antroposofisk Selskab)
  • Line Elmegaard-Simonsen (Suppleant)
  • Louise Faaborg Hummel (Suppleant)

Henvendelse til skolens bestyrelse kan ske via mail på oestskolebestyrelsen@gmail.com eller via telefon til bestyrelsesformanden på +45 51 52 12 53.