: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Skoledagen hos os

Et personligt forhold til læring

Vores mål er at nå hele vejen rundt om vores børn og skabe en balance mellem tankemæssig indlæring, kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.

Som hovedregel bruger vi ikke færdigproducerede lærebøger. I stedet skriver og illustrerer vores elever deres egne arbejdsbøger som indeholder essensen af hvad de har oplevet. Det giver et personligt forhold til den faglige viden, og de opøver gennem arbejdet en arbejdsstil og disciplin som kommer dem til nytte senere i livet. De vænner sig til at lytte aktivt og holde fast ved sammenhængen og vigtige enkeltinformationer, og de øver sig på selvstændigt at formidle et stort og svært stof. De lærer at lære.

Periodefag og dagens og årets rytme

Hver dag starter med en kort morgensamling og derefter to timers hovedfag. Hovedfag ligger først på dagen hvor tankevirksomheden er allerbedst. Alle hovedfag gennemarbejdes i intensive perioder af 3-5 uger afhængigt af klassen så der er ro til at fordybe sig. Fag som dansk, matematik, geografi, historie, biologi, kemi og fysik læses som hovedfag.

Dernæst ligger sprogfag og andre fag som kræver regelmæssig øvelse. Sidst på skoledagen kommer de kunstneriske og håndværksmæssige fag.

I de ældste klasser er der også periodeundervisning sidst på dagen, f.eks. i håndværksfag.

Efter skole har vi en hyggelig skolefritidsordning op til 3./4. klasse med eftermiddagsmad.

Skolen følger årets gang med årstidsrelaterede fejringer som alle hjælper med til, deriblandt julebasaren som er en festlig markedsdag for børn og voksne.

Sprog

Kommunikation er en grundsten i nutidens samfund, og handler om at kunne udtrykke sig, men mindst lige så vigtigt at kunne lytte og forstå – at kunne sætte sig i en andens sted.

Fremmedsprog giver et indblik i andre kulturer og et perspektiv på hvordan modersmålet fungerer. Vi starter med engelsk og tysk i 1. klasse, bl.a. med rim og sanglege, for at øve børnene i at lægge mærke til nuancerne i sprogtone. Senere bygger vi på med grammatik og mere tankemæssig undervisning.

Naturvidenskab

For os er matematik og naturvidenskab ikke et spørgsmål om at løse endeløse opgaver og huske formler, men først og fremmest et spørgsmål om nysgerrighed og om at forstå verden ved at stille sig undrende ind i den.

Praktiske, inddragende øvelser skal forenes med teoretiske begreber. F.eks. kan vi ikke nøjes med at tælle appelsiner og så opnå en dyb, intuitiv forståelse af regning. Men det kan vi heller ikke ved kun at kigge på abstrakte tal. Appelsinerne skal sammen med tallene gå op i en højere enhed.

Musik

Vi synger, og alle spiller fra 1. klasse på fløjte, først pentaton, så sopranfløjte, og omkring 4./5. klasse violin. Ikke fordi det er let, men netop fordi det kræver noget – fysisk og mentalt. Man skal lytte, efter sig selv og andre. Man får noget fra fællesskabet, men må også give tilbage.

Male og tegne

Vi underviser i at male og tegne fra 0. klasse. Når vi maler, så får man guldnøglen og så skal man være stille. Det er en alvorlig sag! I de yngste klasser handler det om farver og stemninger og om at turde at fylde papiret ud. Vi vælger materialer med omhu, så resultatet også fra en 6-årigs hånd er æstetisk.

Når vi starter fra grunden, kan alle være med. Det gradvis og organisk at arbejde på et motiv på et papir er samtidig et arbejde der giver ro, og øver opmærksomhed.

Håndværk

Vi har sløjd og håndværksfag som fingerstrik, strikning med pinde, hvor vi selv kan lave vores egne pinde, hækling, syning, mv. Arbejdet med hænderne med små konkrete projekter giver en umiddelbar tilfredsstillelse – hvis man er ihærdig.

Optræde

Vi arbejder hvert år med skuespil, og optræder både med det og med eurytmi og musik, for de andre børn og for forældre. Fællesskabet omkring det at stille sig op og fremføre noget man har øvet sig på er en vigtig oplevelse.

Selvstændige projekter

Efterhånden som eleverne modnes bygger vi op med selvstændige projekter. Det kulminerer med årsopgaven hvor eleverne hver især vælger et emne og over en længere periode på egen hånd står for en praktisk og teoretisk del som præsenteres for en udstilling for de andre elever.

Virker det så? På det nærliggende Aalborg Universitet har det mangeårige fokus på projektarbejde sendt det unge universitet til tops på ingeniørområdet i internationale undersøgelser, også over en gammel velpolstret institution som Cambridge i England.

Rejser

I de større klasser tager vi ud sammen og oplever verden, f.eks. en uge i landbrugspraktik hvor vi oplever hvordan maden kommer til i et moderne samfund. Eller en uge i København hvor vi oplever noget af det skønne sammen i klassen.

Flere spørgsmål?

Vi har samlet svar på de mest almindelige spørgsmål om at gå på skolen.

Men nøjes ikke kun med at læse om os, kom og oplev stemningen på skolen og tal med os.