: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

SFO

Skolefritidsordningen er et tilbud for børn fra 0.-3. klasse. Børn i 4./5. klasse kan dog fortsat være i SFO’en efter skoletid, såfremt pladsforholdene tillader det.

Eftermiddagsrytmen

Børnene leger udendørs den første times tid i skolens store have.

På vores legeplads har vi gynger, sandkasse, svævebane, herlige jordbakker og en dejlig bålplads, som af og til bliver brugt, når vejret tillader det!

Der er flotte borde med bænke, så eftermiddagsmaden kan spise udendørs i godt vejr. I mindre godt vejr kan børnene stadig opholde sig udendørs under vores overbyggede areal.

De indendørs aktiviteter foregår i en stille og rolig atmosfære – de vilde lege bliver henvist til de udendørs faciliteter.

Om eftermiddagen serveres økologisk brød – oftest fra bageriet Ideon, samt frugt.

Vi har en holdning til kosten i SFO’en og undgår helst sukker. Der vil dog enkelte gange i løbet af året blive bagt en kage eller andet sødt.

Priser

Priser fremgår her.

Praktisk information

Da børnene færdes meget udendørs, er det vigtigt, at påklædningen er tilpasset årstiden, og at børnene medbringer skiftetøj. Hvert barn får en garderobeplads så der kan stilles indesko og hænges en taske med skiftetøj, forsynet med navn.

Daglig åbningstid

Åbningstid er mellem 12.30 og 16.00. Det er efter aftale muligt at elever fra SFO’en kan møde kl. 7.00, hvor der er voksent opsyn indtil skoledagen begynder.

Ferie

SFO’en følger skolens ferieplan – dog er der heldagspasning fra 1. august indtil skolestart, hvor også de nye børnehaveklassebørn er velkomne. Der er lukket mellem jul og nytår, Grundlovsdag samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

I efterårsferien (uge 42) samt i vinterferien (uge 8)  kan der aftales heldagspasning. Det koster en særlig pris per dag, som betales forud, se prisoversigten.

Indmeldelsesblanket til SFO’en