: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Forberedelse til livet

Vores mål er at forberede vores elever så godt som muligt så de efter endt skolegang kan træde ud i livet – helstøbte, kompetente, fortrolige med dem selv og deres omgivelser, omsorgsfulde og med erfaring i at træffe egne beslutninger.

Hvert barn er unikt – med styrker, svagheder og særheder. Samtidig står det med alt det som det i fremtiden skal blive til og udrette i verden. Det synes vi kræver respekt. Vi vil gerne være en skole for børnenes skyld.

Fokus på selvudfoldelse: Vi arbejder med at skrive, illustrere, bygge, undersøge og andre aktiviteter hvor man selv skaber noget. Det giver lyst til at arbejde med tingene, holde ved, udforske sine evner, dyrke sin nysgerrighed. Det giver lyst til at lære – samtidig med at man udvikler sit selv.

Ro og fordybelse: Vi er interesserede i komme dybt ned – i litteratur, matematik, naturvidenskab, sprog, og rum til at udvikle kroppens færdigheder i arbejde med naturmaterialer, musikudøvelse, bevægelse. Ellers udvikler vores børn ikke deres fulde potentiale.

Medmenneskelighed: Mennesket er grundlæggende socialt. At give mulighed øve sig på omsorg og positive sociale færdigheder er en vigtig del af grundlaget for trivsel på skolen og i livet efter.

Meningsfulde aktiviteter: Vi tænker over hvad vi vil med vores miljø og aktiviteter. Det skal give mening i situationen for lærer og elever, ellers må vi ændre på noget, for den hurtigste måde at tabe lysten til at gøre noget er hvis det føles meningsløst. Børnenes indre motivation er kernen i vores arbejde.

Tid til et stærkt fundament: Det tager tid for børn at modnes. I de små klasser starter vi med at fingerstrikke, modellere, arbejde med træ, tegne og skrive bogstaver, tælle og hovedregning. Ting som umiddelbart giver mening for børnene. Sådan opøver vi koncentration, gåpåmod, vedholdenhed og selvstændighed. Når det personlige fundament er på plads sætter vi så gradvis ind med læsning og mere tankemæssige øvelser og oplever at de kan komme hurtigt til et motiveret barn.

Korte skoledage og få forskellige lærere: Samme lærer har som regel hver klasse hele skoledagen. Det skaber tryghed, og så kommer man tæt på børnene og kan arbejde effektivt med flere ting samtidigt. Vi kan sagtens regne og røre os på samme tid, eller klippe og lime og lære om geometri. Eller kombinere litteratur med arbejdet med menneskelige værdier, eller geografi med historie. På den måde kan vi have en kortere skoledag.

Inspirerende omgivelser: Omgivelserne betyder meget for hvordan vi har det. Derfor har vi ikke asfalteret det hele. Vores bygninger er inspireret af naturens former, og vores “skolegård” er en stor grøn have med blomster og træer som de mindste bygger huler i.

Små klasser: Klasserne er små, typisk mellem 10-16 elever – vi har et loft på hvor mange vi vil have i hver klasse. Så er der plads til alle og mulighed for at tilgodese hvert barns behov.

Ingen karakterer eller eksamen: Vi giver råd og stiller krav ud fra en individuel vurdering, som vi sammenfatter i vidnesbyrd. Vi er ikke interesserede i måle børnene på en forsimplet skala som de kan bruge til dømme sig selv eller hinanden ude på. De er jo alle forskellige, på mange flere måder end man kan beskrive med et tal. Målet med vores observationer og vurderinger er at hjælpe hvert barn.

Trivsel: Vores skole er præget af tolerance. Eleverne er fri til at være dem selv. Vi oplever ikke moderæs og har et godt sammenhold og en fri, tryg samtale, også klasserne imellem.

Noget jeg synes er særligt ved denne skole er hvor god en stemning der er – eleverne er omsorgsfulde og hjælper hinanden.

– Uvildig tilsynsførende om sin oplevelse af skolen

Vores mål er frie mennesker

Modtag barnet med ærefrygt
Opdrag det i kærlighed
lad det gå i frihed

– Rudolf Steiner

Læs hvad forældre og børn siger om os.