: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Værdigrundlag

Aalborg Steinerskole (tidl. Østskolen – Waldorfskolen i Aalborg og Rudolf Steiner Skolen i Aalborg) er grundlagt i 1983.

Formål

Aalborg Steinerskole er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9./10. klasse.

Skolen skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for den enkelte elevs vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Grundlaget for steinerpædagogikken er udformet af Rudolf Steiner i forbindelse med hans ledelse af den første Waldorfskole i Stuttgart i 1919.

Værdigrundlag som friskole

Til Aalborg Steinerskoles vigtigste værdier hører:

  • I al undervisning og øvrig omgang med skolens elever at være inspireret af det steinerpædagogiske grundlag, skolen er bygget på, og som er skabt af Rudolf Steiner gennem Antroposofien.
  • At understøtte og fremme børns naturlige alsidighed og derved styrke deres personlige og sociale ansvarsbevidsthed, tolerance, kreativitet, sociale liv og faglige fundering.
  • At skabe et trygt miljø, hvor eleverne gennem faglige udfordringer kan opnå store glæder og oplevelser.
  • At give meget plads til forskellighed, så eleverne får et alsidigt grundlag til at lære og udvikle egne kompetencer.
  • At være en skole og fritidsordning, hvor dialogen mellem skolens personale og forældre prioriteres højt.

Vision og mission

Vi er en skole, hvor alle kender hinanden, og hvor vi lægger stor vægt på samarbejdet med forældrene. På Aalborg Steinerskole er der tid til det enkelte barn.

Vi bestræber os på at udvikle et levende og inspirerende skolemiljø, hvor alle kan føle sig velkomne.

Virke

Undervisning er det frieste af alle menneskelige forhold, da den afhænger helt og holdent af de deltagendes frie vilje.

Undervisningens formål er at hjælpe børnene til gennem erfaring at kategorisere fænomener på en for dem stadig mere hensigtsmæssig måde, dvs. så de kommer til at forstå mere og mere, bedre og bedre.

Undervisningens skal samtidig hermed udvikle lysten og evnen til at lære at lære.

Skolens undervisning sigter i sit indhold mod at udvikle og udfordre elevernes evner, færdigheder, anlæg og lyst. Eleverne skal udvikle manuel kunnen, kropslige kompetencer, optrædelsesmæssige evner og intellektuelle færdigheder.

Skolens undervisning sigter i sin form mod at være med til at udvikle og udfordre eleverne til selvstændig stillingtagen, og mod at udvikle lydhørhed og kritisk sans, samarbejdsevne og samarbejdsvilje, initiativ og kreativitet, arbejdsglæde og gode arbejdsvaner samt empati og indlevelsesevne.

Fortælling er en gennemgående metode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den dels taler til og udvikler børnenes fantasi dels evner at etablere mødet mellem børnene og stoffet, det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte.

Fortælling er endvidere et samvær i en fri og levende vekselvirkning, en måde at være sammen, at leve sammen og at lære sammen på.I fortællingen involveres og engageres såvel fortæller som tilhører i et historisk-poetisk møde, hvor den enkelte i fuld frihed er medvirkende til at forme og skabe den fælles fortælling.

Et folkeligt initiativ i et frit folkestyre og demokratisk dannelse

Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske, demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.

Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis. De skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold, og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.

Vi er en karakterfri skole.