: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Evaluering i 2009/2010

Evaluering og grundlag for morgensangen på Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg

 Morgensangen har altid været en central del af arbejdet og livet på denne skole. Hver morgen mødes alle elever og lærere, og selv om der ikke hilses hele vejen rundt, så ser og oplever vi dog alle hinanden og mærker via sangen, at vi er sammen på denne skole.

Efter i mange år at have anvendt en bestemt rytme og modus omkring morgensangen fandt vi, at denne modus trængte til en fornyelse. I denne forbindelse spurgte vi os selv: Hvad vil vi i grunden med denne lille stund hver morgen?

Dette førte til mange samtaler, der mundede ud i formuleringer som:

Fællesskabsfølelse.

Fælles start på skoledagen, herunder et par relativt rolige minutter.

Lære en del af de gængse sange at kende.

Lære ellers ukendte sange at kende.

Somme tider synge flerstemmigt.

Have mulighed for fællesbeskeder om skolelivet og også om verden udenfor.

Somme tider høre om, hvad andre klasser foretager sig.

Somme tider have en fortælling eller en musikalsk oplevelse i begyndelsen af dagen.

For at finde frem til en god form valgte vi i første omgang at have morgensang en til to gange ugentligt. Dette skulle give os ro til at overveje uden for megen eksperimenteren.

Nu får morgensangen denne form:

Der er morgensang hver morgen, og det forventes, at alle elever deltager sammen med de lærere, der underviser i hovedfagstimerne.

En uge ad gangen er en klasse – dvs. klassens lærer – morgensangslærer. Denne følger morgensangslisten, der laves for et helt år, eller han/hun vælger selv de to sange, der synges hver dag i denne uge.

Når klokken ringer ind 8:20, går alle elever ind i salen gennem omklædningsrummene for at kunne sætte udesko der af hensyn til gulvet.

Der bydes “God Morgen” af morgensangslæreren.

Morgenverset, skrevet af Rudolf Steiner, siges i kor af alle.

Eventuelle beskeder gives – sneboldkast, vikarer, nye elever, begivenheder osv.

De to sange synges.

Der siges “god morgen og god dag”, og alle går til klasserne.

Særlige undtagelser kan være:

Under projektugen en uge om året synges sange, og der
fortælles en historie, der matcher projektet.

I et par uger op mod “Sangens Dag” øves en række sange og kanoner, der skal bruges på denne dag. Der vælges et ca. halvtimes-program, der tilgodeser både små og store elever.

Helligtrekongersdag fejres somme tider ved morgensangen med sange og en fortælling eller musik.

På dage, hvor der opføres et større skuespil eller andet i skoletiden, kan morgensang bortfalde.

På dagen for adventsspiralen bortfalder morgensangen af praktiske grunde.

 

Konklusioner efter ændringerne af modus:

Vi har ofte nogle meget gode stunder, hvor der bliver sunget
kraftigt eller svagt med, afhængigt af valg af sange. Det daglige samvær giver
alle et vist kendskab til hinanden på tværs af klasserne. Selve det at samles i
ro forekommer at være en god begyndelse på dagen. Den rolige, men alligevel
livlige og til tider impulsive form virker naturlig og uhøjtidelig, men
alligevel dyb nok til at kunne tages alvorligt.

15-4-2010