: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Evaluering i 2011/2012

Skolen har sammen med Aalborg Kommune i 2010 udarbejdet en overordnet Trafikplan. Ved evaluering er der fundet frem til nedenstående plan for,  hvordan der skal arbejdes med planen i praksis.

 

TRAFIKLÆREPLAN

Bh. Kl. -1.-2.-3. klasse

Ved gåture i årets løb læres hvordan man er fodgænger. Hvordan man går på stier, på veje med og uden fortov.

Hvordan man krydser en vej med og uden lyskryds. Hvordan man stiger ud af en bil eller en bus.

To dage om året arbejdes der særligt med disse emner.

 

4.-5.-6.-7. klasse

Ved teori, lege og to årlige øve dage lære, hvordan man er cyklist.

Hvordan og hvor man cykler på de forskellige færdselsårer, og hvor man ikke cykler.

Hvordan og hvornår man giver tegn.

Hvordan man krydser en vej med og uden lyskryds.

Hvad man skal være særlig opmærksom på. f.eks. lastbiler i højresving

Hvilket udstyr der er lovpligtigt, og hvilket der er tilrådeligt.