: Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst : 98 15 74 44 (8-9) : kontor@aalborgsteinerskole.dk Sociale medier:

Evaluering i 2013/2014

Børnehaveklassen
Lærerkollegiet har besluttet at gennemgå læreplanen for børnehaveklassen og herunder sammenholde denne med den pædagogiske praksis. Der skal desuden kigges på børnehaveklassens overgang til skolelivet i al almindelighed.
Arbejdet skal munde ud i en lille publikation, som kan udleveres til nye forældre.


Konklusion og opfølgningsplan. 

Der er god samstemmighed i læreplanen og anvendt praksis. Læreplanen udvides med målene for 1. klasse i de år, hvor børnehaveklasse og 1. klasse bliver samlæst. Pensum vil her blive tilrettelagt, så det i størst muligt omfang vil tilgodese de aldersforskelle, der måtte være.

 

Det er blevet klarlagt, hvad børnehaveklasseåret indeholder med de variationsmuligheder, der er plads til i lærerplanen. Dette er ligeledes vigtigt i forhold til formidlingen til forældrene.
 Det har styrket overgangen mellem børnehaveklassen og 1. klasse, at børnehaveklassen er begyndt at afholde flere af deres frikvarter i samme tidsrum som de øvrige klasser.
Der er udarbejdet en lille folder, som indeholder lærerplanen samt lidt artikel-materiale. Den vil fremover blive udleveret på det første møde mellem alle børn og forældre, som ligger i foråret før skolestart.
Publikationen vil blive redigeret hvert år i forbindelse med opfølgning på læreplansarbejdet.